Awesome Smart Cities Informatiekrant over de resultaten van de beleidsverkenning Smart 2018

Smart Cities Informatiekrant over de resultaten van de beleidsverkenning Smart Cities in 2014 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Ruimtelijke Ontwikkeling)